Синдикални организации

Синдикат на българските учители

Председател: Атанас Андонов

Независим учителски синдикат

Председател: Ирен Капеловска

Синдикат към Съюза на българските музикални и танцови дейци

Председател: Юлия Марковска