Съобщения / Обяви


На 22.01. 2020 г., сряда, от 13:30 часа в зала 305 ще се проведе прослушване на ученици от VІІ до ХІІ клас за участие в следните концерти:

  1. На 3 март 2020 г. в камерна зала „България“ – концерт „Обичам българската музика“
  2. На 11 март 2020 г. в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София – солисти на Академичен симфоничен оркестър
  3. На 4 април 2020 г. в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София – камерен концерт, в рамките на концерт-маратон на училищата по изкуствата

Учениците подават заявление в канцеларията, в което задължително упоменават за кой концерт се явяват на прослушването и какво произведение ще изпълнят. Срок за подаване на заявленията: 17.01.2020 г., 16:00 часа