Съобщения / Обяви

Заповед на Директора (9.04.2021 г.)

График присъствено обучение (12 – 29 април 2021 г.)


График годишни изпити (2020-2021 учебна година)


Национален радиоконкурс за млади инструменталисти за наградите на „Кантус фирмус“РЕГЛАМЕНТ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ