Съобщения / Обяви


19 май, четвъртък, 13:30 часа – Педагогически съвет


Заповед на Директора / 18.02.2022 г.


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Заповед на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката