Съобщения / Обяви


14 юни, понеделник, 13:30 часа, концертна зала „Добрин Петков“ – Педагогически съвет


Заповед на Директора (28.05.2021 г.)


График годишни изпити (2020-2021 учебна година)


Национален радиоконкурс за млади инструменталисти за наградите на „Кантус фирмус“РЕГЛАМЕНТ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ