Съобщения / Обяви


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – 3 октомври, понеделник, 13:30 часа


ПРОСЛУШВАНЕ на ученици от V до VІІІ клас вкл. за солисти на училищния симфоничен оркестър за Коледен концерт на 7 декември.

Дата на прослушването: 3 октомври, понеделник, 10:00 часа, зала 305. Срок за подаване на заявките: 29 септември, четвъртък, до 15 часа, в канцеларията.