Съобщения / Обяви

18 януари 2021 г., понеделник, 13:30 часа, концертна зала „Добрин Петков“ – Общо събрание

____________________________________________

Заповед на Директора от 31.12.2020 г.


Заповед на Директора от 21.12.2020 г.


ДОПУСНАТИ зрелостници за солисти на оркестъра на Държавна опера – Пловдив