Учебни планове

Училищен учебен план – 2017/2018 учебна година

VІІІ клас


Училищен учебен план – 2018/2019 учебна година


Училищен учебен план – 2019/2020 учебна година

8 клас

11 и 12 клас

1 – 4 клас

5 – 7 клас