Училищно настоятелство

Управителен съвет

Председател: Ивелина Маринова

Зам.-председател: Ангел Топорчев

Секретар: Анна Влаева