„ФРАНК МАРТЕН ПЛЕЙЪРС“

FRANK M P Logo - m.
МЛАДЕЖКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР 
„ФРАНК МАРТЕН ПЛЕЙЪРС“
струнен оркестър, сформиран от ученици от НУМТИ „Добрин Петков“, за концертна дейност в България и в чужбина, на името на швейцарския композитор Франк Мартен (1890-1974)
 
ОСНОВАТЕЛИ
ГАЛИНА ВРАЧЕВА
АРИАН-ТЕРЕЗ МАРТЕН
НЕЛИ ПОПОВА-КОЕВА
 
със съдействието на
 
Музикална агентура „Арс Севера“ — Цюрих
Фондация „Франк Мартен“ — Женева – Амстердам
Фондация „Паул Захер“ — Базел
НУМТИ „Добрин Петков — Пловдив
 

Диригент Виолета Стоянова

♦♦♦♦♦♦♦

Преподаватели по специални предмети на учениците оркестранти: цигулка — Анелия Сталева, Виолета Стоянова, Павел Генов, Боримира Стоянова; виола — Стойка Станева; виолончело — Юлия Марковска; контрабас — Катя Каранова

♦♦♦♦♦♦♦

Концертно облекло на „Франк Мартен Плейърс“: WolfordChristian FischbacherPkZ, „Меравел дизайн“ EООД

 ♦♦♦♦♦♦♦
 
Advertisements