Юбилейни издания

АРХИВ 

1955 година: 10 години Музикално училище – Пловдив

1970 година: 25 години Средно музикално училище – Пловдив

1975 година: 30 години Средно музикално училище – Пловдив

1980 година: 35 години Средно музикално училище – Пловдив

1985 година: 40 години Средно музикално училище – Пловдив

1995 година: 50 години Средно музикално училище „Добрин Петков“ – Пловдив

2005 година: 60 години от основаването на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив; 30 години балетни класове

2010 година: 65 години Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив

2015 година: „70 години по пътя към възхода“ – първо печатно издание на историята на Пловдивското музикално училище от основаването му през 1945 г. до 2015 г., Авторски колектив: Мария Проданова, д-р Поля Паунова-Тошева, Нели Попова-Коева

70 godini NUMTI - Plovdiv, kniga

Реализирани общоучилищни изяви през 2015 г., посветени на 70-годишнината от основаването на училището