Награди от ІV-я клавирен конкурс „Шуман – Брамс”, Пловдив, 2011


Наградени ученици от НУМТИ „Добрин Петков”:

Първа възрастова група

Grand prix и Специална награда на името на актрисата Благовеста Кабаиванова Николай Маринов; преподавател Светлана Косева

Първа награда и Специална награда на името на клавирната педагожка Росица Иванчева – Крикор Карагьозов; преподавател Стела Ослекова

Първа награда  – Георги Узунов; преподавател Светлана Косева

Втора награда – Ния Найденова; преподавател Светлана Косева

Трета награда – Валентина Никова; преподавател Светлана Косева

Втора възрастова група

Първа награда – Петър Димов; преподавател Светлана Косева

Първа награда – Алекс Младенова; преподавател Весела Танева

Първа награда Мариела Плачкова; преподавател Елена Велчева

Първа награда – Александрина Попова; преподавател Светлана Косева

Втора награда – Ивелина Кръстева; преподавател Елена Велчева

Втора награда – Веселин Стоянов; преподавател Светлана Косева

Втора награда – Емануил Трангос; преподавател Елена Тасева

Трета награда – Петя Станева; преподавател Елена Велчева

Трета награда – Илиян Тиганев; преподавател Стела Ослекова

Трета награда – Николина Сокерова; преподавател Светлана Косева

Трета награда – Мария – Десислава Стойчева; преподавател Елена Велчева

Трета възрастова група

Grand prix и Специална награда на името на арх. Екатерина Велчева Васил Начев; преподавател Елена Велчева

Първа награда и Стипендия на Министерството на културата по Програмата за закрила на деца с изявени дарби– Георги Славов; преподавател Дарина Кантарджиева

Трета награда  и Стипендия на Министерството на културата по Програмата за закрила на деца с изявени дарби Вероника Табакова; преподавател Елена Велчева

Четвърта възрастова група – клавирни дуа

А група

Първа награда Ахиллеас Зисиадис и Филиппос Зисиадис; преподавател Елена Велчева

Втора награда – Лиа Зънзова и Ивана Куманова; преподавател Антоанета Генова

Б група

Първа награда Георги Бойкин и Петър Карагенов; преподавател Детелина Маринкева

Advertisements

Коментари са забранени.