Награди от Шести национален конкурс с международно участие за млади тромпетисти – Стара Загора, 2011


VІ национален конкурс с международно участие за млади тромпетисти – Стара Загора, 21 – 25 ноември, 2011г. Наградени ученици от НУМТИ „Добрин Петков“, преподавател Пенчо Пенчев:

Димитър Панайотов (група D) — Grand prix

Лора Георгиева (група D) — Втора награда

/Макар че според възрастта си Димитър Панайотов и Лора Георгиева попадаха в група С, на конкурса те се състезаваха в по-високата D възрастова група/

Димитър Панайотов (VІ национален конкурс с международно участие за тромпетисти, Стара Загора, 2011) — Jules Levy – Grand Russian Fantasia

Димитър Колев (група С) — Втора награда

Владимир Хаджиев (група В) — Първа награда

Виктор Методиев (група В) — специална награда „Красимир Трачев“

Advertisements

Коментари са забранени.