Daily Archives: 15.12.2011

С връчване на почетни плакети на преподаватели започнаха коледните тържества в НУМТИ „Добрин Петков“


Концертът на училищния симфоничен оркестър и солисти на 14 декември 2011г. официално даде старт на множеството коледни тържества в Пловдивското музикално училище.

Събитието, което се състоя в Аулата на училището започна с официално връчване от директора Нели Попова – Коева на почетни плакети за високи педагогически постижения и творческа отдаденост на музикалното изкуство и във връзка с 60-годишнината на преподавателите

Здравка Колева  

/Здравка Колева е възпитаник на училището; педагог с І-ва професионална квалификационна степен и преподавател по арфа и камерна музика от 1974г. до настоящия момент; 1985/86г. — зам.- директор; от 1986 до 1992г. – директор на НУМТИ „Добрин Петков”; ръководител на катедра „Нисък щрайх, арфа и китара”  до настоящия момент; от 2009г. е главен учител и ръководител на методическо обединение „Струнни, духови и ударни инструменти”; концертиращ изпълнител. За високи постижения в областта на културата, през 2007г. е удостоена с Грамота и плакет от Министерството на  културата на Република България./

Дарина Кантарджиева 

/Дарина Кантарджиева е педагог с І-ва професионална квалификационна степен и преподавател по пиано в НУМТИ „Добрин Петков” от 1984г. до настоящия момент. От 2009г. е старши учител./

Ани Каленова 

/Ани Каленова е възпитаник на училището; преподавател по солфеж и елементарна теория на музиката в НУМТИ „Добрин Петков” от 1975г. до настоящия момент; ръководител на катедра „Музикално-теоретични дисциплини”; от 2009г. старши учител./

За дългогодишна педагогическа дейност и творческа отдаденост на музикалното изкуство НУМТИ „Добрин Петков” удостои с почетни плакети и педагозите Дарина Данкова – преподавател по цигулка и Фани Атанасова – преподавател по задължително пиано.

Концертът започна със Симфония в До мажор от А.Вивалди в изпълнение на училищния струнен оркестър под ръководството на Алексан Чобанов (бивш възпитаник на училището, днес студент в АМТИИ – Пловдив). Следваха две барокови произведения под диригентството на Пламен Първанов: Г.Фр.Хендел — ария на Риналдо от едноименната опера и Ал.Скарлати — Канцонета в изпълнение на Алексан Чобанов като солист контратенор (от вокалния клас на доц. д-р Тони Шекерджиева – Новак).

Първият за 2011г. общоучилищен коледен концерт завърши с музиката на Моцарт — Концерт за пиано и оркестър № 20, ре минор, К 466.

Под диригентството на Пламен Първанов, трите части на Концерта бяха изпълнени от трима солисти ученици: 

Петър Костов (І част Allegro) от класа по пиано на Весела Танева,

 

Алекс Младенова (ІІ част Romance) от класа по пиано на Весела Танева,

Мариела Плачкова (ІІІ част Rondo) от класа по пиано на Елена Велчева.

Реклами