Състезания на СБНУ за ученици от начален курс


На проведените от Сдружението на българските начални учители състезания ученици от НУМТИ „Добрин Петков“ се представиха така:

„Аз, природата и светът“, 20 декември 2011г.

I клас: Ева-Фей МакГонегал — 50 т.; Зорница Георгиева — 50 т.; Йоана Янкова — 50 т.; Никола Вълчев — 50 т.; Калоян Василев — 49 т.; Мария Иванова — 49 т.; Румяна Василева — 48 т.; Борис Симеонов — 45 т.; Виктор Цеков — 44 т.; Самуил Иванов — 44 т.

II клас: Ангел Ангелов — 50 т.; Владислава Шопова — 50 т.; Ида Щербак — 50 т.; Пламен Димов — 50 т.; Стефан Табаков — 50 т.; Зара Дикова — 49 т.; Георги Чиколов — 48 т.; Анастасия Роуланд — 42 т.

III клас: Благовест Георгиев — 50 т.; Николета Петкова — 50 т.; Галин Самуилов — 49 т.; Милен Вълчинов — 49 т.; Ния Найденова — 46 т.; Теа Романова — 46 т.

IV клас: Василена Цветанова — 50 т.; Линда Бонева — 49 т.

„Аз и числата“, 30 януари 2012г. 

I клас: Йоана Янкова — 50 т.; Калоян Василев — 50 т.; Тодор Георгиев — 50 т.; Мария Иванова — 47 т.; Самуил Иванов — 47 т.; Мария Касабова — 46 т.; Никола Вълчев — 44 т.; Виктор Цеков — 39 т.; Борис Симеонов — 38 т.;  Румяна Василева — 32 т.; , Ева-Фей МакГонегал — 31 т.; Юлиан Станчев — 18 т.

II клас: Георги Чиколов — 50 т.; Христо Чуклев — 46 т.; Ангел Ангелов — 39 т.

III клас: Галин Самуилов — 50 т.; Милен Вълчинов — 44 т.; Миро Колдамов — 41 т.; Николета Петкова 38 т.

IV клас: Василена Цветанова — 50 т; Линда Бонева — 43 т.; Меглена Костова — 35 т.

„Аз общувам с Европа“, 29 февруари 2012г. 

II клас: Георги Николов — 50 т.; Стефан Табаков — 50 т.; Анастасия Роуланд — 48 т.; Ангел Ангелов — 48 т.; Пламен Димов — 48 т.; Христо Чуклев — 48 т.; Зара Дикова — 47 т.; Ида Щербак — 47 т.; Мартин Ганчев — 40 т.

III клас: Благовест Георгиев — 50 т.; Валенина Никова — 50 т.; Николета Петкова — 50 т.; Миро Колдамов — 48 т.; Милен Вълчинов — 35 т. 

IV клас: Василена Цветанова — 50 т.; Линда Бонева 47 т.

Максимален брой точки: 50

Advertisements

Коментари са забранени.