Награди на ученици от Международен музикален онлайн конкурс, Белград, Сърбия, март 2012 година


Международен онлайн конкурс, Белград, Сърбия

28 март 2012 година

Първа награда — Весела Иванова

Втора награда — Михаил Минчев

От класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Advertisements

Коментари са забранени.