Награди от ХІІ Международен конкурс за млади пианисти, Ниш, 2012


ХІІ Международен конкурс за млади пианисти – Ниш, Сърбия, март 2012г.

Награди на ученици

от класа по пиано на Светлана Косева:

  • Николай Маринов — Grand Prix
  • Георги Узунов — І награда
  • Александрина Попова — ІІ награда

от класа по пиано на Антоанета Генова:

  • клавирно дуо Лиа Зънзова, Ивана Куманова — ІІІ награда
Advertisements

Коментари са забранени.