Награда на преподавател от ХІІ Международен конкурс за млади пианисти, Ниш, 2012


Главен учител Светлана Косева — Диплом за изключителна преподавателска дейност

от ХІІ Международен конкурс за млади пианисти – Ниш, Сърбия, март, 2012г.

Advertisements

Коментари са забранени.