Награди от Международен конкурс за пианисти „Н.Рубинщайн“, Париж, 2012


Награди на учениците от класа на Светлана Косева от Международния конкурс за пианисти „Николай Рубинщайн“ — Париж, Франция, април, 2012г.:

  • Николай Маринов — І награда
  • Ния Найденова — І награда
  • Николина Сокерова — ІІІ награда
Advertisements

Коментари са забранени.