КОМЕНСКИ / COMENIUS – Европейски оркестров проект / European Orchestral Project, 2012


симфоничен концерт Пловдив — Менорка

symphony concert Plovdiv — Menorca

След шестмесечна работа поотделно и десетдневно съвместно музициране, на 21 април 2012г. в Концертната зала на Държавна опера — Пловдив се състоя първият симфоничен концерт на сборния оркестров състав от ученици от НУМТИ „Добрин Петков“ — Пловдив и Професионалното училище за музика и танц — Менорка, Испания, който е заложен като основна официална част в двугодишния Оркестров проект под егидата на Центъра за развитие на човешките ресурси/Human resource development centre и европейската програма „Обучение през целия живот”/Lifelong learning в раздел „Училищни партньорства“/School partnerships на Секторна програма „Коменски”/Comenius 2011 – 2013.

Събието бе открито с думи на благодарност за организацията и успешната реализация на Проекта, изказани от директорите на двете училища — г-жа Нели Попова-Коева и г-н Антони Карийос и кратко слово, представящо идеята и целите на Проекта,  поднесено от д-р Поля Паунова-Тошева, в превод на английски език от Андреана Паунова.

Според регламента на Проекта, музикалната програма на концерта включваше ярки оркестрови произведения от българската и испанската национална музикална куртура, които сборният симфоничен оркестър от ученици под диригентството на Биел Барсело (диригент на училищния симфоничен оркестър на Музикалното училище в Менорка) изпълни на високо професионално ниво.

По ред на изпълненията:

Иван Димов (1927-2009) — Три миниатюри за пиано и струнен оркестър, със солист Борис Петков (от класа по пиано на Елена Велчева);

Георги Златев-Черкин (1905 – 1977) — „Севдана“ за цигулка и струнен оркестър, със солист Наталия Тодорова (от класа по цигулка на Анелия Сталева);

 

Петко Стайнов (1896 – 1977) — „Ръченица“ от танцовата сюита „Тракийски танци“, Енрике Гранадос (1867 – 1916) — Интермецо от операта „Гойески“, Исак Албенис (1860 – 1909) — „Гранада“ и „Астуриас“ от „Испанска сюита“ за оркестър. 

Работили по време на репетициите под ръководството на своя диригент Пламен Първанов, от НУМТИ „Добрин Петков“ в състава на оркестъра участваха: концертмайстор Преслава Петрова;

І цигулки — Никол Маринова, Златина Стоянова, София Проданова, Неда Ковачева, Йоан Латровалиев, Вяря Христова, Емилиян Арнаудов;

ІІ цигулки — Божидар Моравски, Цвета Шопова, Дебора Стефанова, Стела Мандева, Виктория Ангелова, Радостина Стоянова, Мариета Панова (участник само в репетициите), Мария Георгиева (участник само в репетициите);

виоли — Агоп Татеосян, Радослав Дерменджиев, Христо Илиев, Джансел Рамадан; виолончели  — Теодора Атанасова, Румяна Гавадинова, Анатоли Стоименов, Йордан Вичев; контрабас — Атанас Петков;

флейти — Иван Юмерски, Дамяна Димитрова, Невена Атанасова; обой — Стелиан Сталев; кларинети — Кристиан Костадинов, Димитър Дзанев;

валдхорни — Нанси Тошева, Атанас Русев; тромпети — Лора Георгиева, Димитър Панайотов; цугтромбон — Иван Мелин; туба — Тодор Благов, Ценко Мелин; ударни инструменти — Ралица Куманова, Велислав Годжунов. 

Под бурните аплодисменти на изпълнената до краен предел концертна зала, младите български и испански оркестранти и диригентът Биел Барсело бяха бисирани многократно. Факт, който не се нуждае от коментар като се има предвид двукратното изпълнение на бисовото произведение, което оркестърът беше подготвил — темпераментният испански танц пасо добле La Entrada, в изпълнение на възпитаниците от балетните класове в НУМТИ „Добрин Петков“ Моника Каменова и Иван Илиев в хореография на репетитора Смиляна Милковска.  

За максималното впечатление от цялостната музикална изява послужиха и рекламните материали, съпътстващи концерта — подробна програма с информация за двете музикални институции, за изпълнителите, композиторите и музикалните произведения  на български и английски език и концертен афиш, изработен по дизайн на Еница Коева (бивш възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“).

Концертът, който учениците инструменталисти и балетисти изнесоха, категорично и достойно защити името на патрона на Пловдивското музикално училище — големият български диригент Добрин Петков, съществена част от кариерата на който е преминала на симфоничния подиум, на който музицираха младите пловдивски музиканти.

Европейски оркестров проект по програмата „Коменски“ — Концерт на сборен симфоничен оркестър от ученици от НУМТИ „Добрин Петков“ и Професионално училище за музика и танц – Менорка, солисти Борис Петков – пиано и Наталия Тодорова – цигулка, диригент Биел Барсело, 21 април 2012г., Концертна зала на Държавна опера – Пловдив

Коментарите са изключени.