Национално външно оценяване на 4 клас – 2012 година


От 153 училища в Пловдивска област учениците от 4 клас (класен ръководител Елена Янкова) от НУМТИ „Добрин Петков“ се класират на 28-мо място при Националното външно оценяване за 2012 година.

Среден брой точки на всички изпитани ученици — 17.64 ≈ Среден успех — Отличен 5.70.

Среден брой точки по предмети:

Български език и литература — 17.68

Математика — 17.35

Човекът и обществото — 16.75

Човекът и природата — 18.80

Скáла за преобразуване на точки в оценка:

 • 0-6 т. — Слаб 2.00;
 • 7 т. — Среден 3.00;
 • 8 т. — Среден 3.25;
 • 9 т. — Добър 3.50;
 • 10 т. — Добър 3.75;
 • 11 т. — Добър 4.00;
 • 12 т. — Добър 4.25;
 • 13 т. — Добър 4.50;
 • 14 т. — Мн. добър 4.75;
 • 15 т. — Мн. добър 5.00;
 • 16 т. — Мн. добър 5.25;
 • 17 т. — Отличен 5.50;
 • 18 т. — Отличен 5.75;
 • 19 т. — Отличен 6;
 • 20 т. — Отличен 6.
Advertisements

Коментари са забранени.