Външно оценяване на 7 клас – 2012 година


Среден брой точки на всички изпитани ученици = Среден бал за училището — 23.07 точки ≈ Добър 4,46 

Среден брой точки и среден бал по предмети за всички изпитани ученици: 

Български език и литература — 59.31 точки ≈ Добър 4,22

Математика — 45.53 точки ≈ Добър 4,12

Английски език — 24.52 точки ≈ Добър 4, 34

География и икономика — 12.69 точки ≈ Много добър 4,64

История и цивилизация — 10.86 точки ≈ Добър 4,22

Физика и астрономия — 9.10 точки ≈ Добър 4,36

Химия и опазване на околната среда — 11.38 точки ≈ Много добър 4,62

Биология и здравно образование — 11.17 точки ≈ Много добър 4,56


Advertisements

Коментари са забранени.