Свидетелство за професионална квалификация – Випуск 2012


Резултати от ІІІ Държавен зрелостен изпит по практика и теория на професията за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация на 29 зрелостници (≈ 75%) от Випуск 2012 година: 

  Среден общ успех: Отличен 5,66 

Среден успех от изпита по практика на професията: Отличен 5,83

Среден успех от изпита по теория на професията „Защита на дипломна работа”: Много добър 5,48


Advertisements

Коментари са забранени.