Дипломиране на Випуск 2012


На 20 юни 2012г. се състоя тържественият акт-концерт по случай връчването на дипломите за средно образование на 39-мата зрелостници от Випуск 2012 година на НУМТИ „Добрин Петков“, както и  Свидетелствата за професионална квалификация на 29 от тях.

След кратка концертна програма, в която взеха участие зрелостниците Петър Карагенов, Теодора Атанасова, Васил Начев и Георги Бойкин, директорът на училището Нели Попова-Коева се обърна с поздравителни слова към випуска, след което връчи дипломите, свидетелствата за професионална квалификация и наградите (предметни, осигурени от училището и парични, осигурени от училищното настоятелство и от частни спонсори) на зрелостниците от двата класа, с класни ръководители Ани Каленова и Атанас Андонов.

Първенец на Випуск 2012, с успех от дипломата „Отличен 5,95“ бе Петър Карагенов (специалност пиано), който от името на целия випуск отправи своите благодарности към преподавателите и институцията НУМТИ „Добрин Петков“ за грижите, възпитанието, обучението и образованието, които завършващите ученици са получили през годините, прекарани в Пловдивското музикално училище.

По решение на Педагогическия съвет на училището, тази година, по изключение, Наградата на името на патрона на училището Добрин Петков бе присъдена на трима зрелостници, показали високи художественотворчески постижения през годините на своето обучение: Васил Начев (специалност пиано),

Теодора Атанасова (специалност виолончело)

и Наталия Тодорова (специалност цигулка), която от името на семейство Балтаян получи и наградата на името на Саркис Балтаян.

С Наградата на Педагогическия съвет на училището, която се присъжда на зрелостник с отличен успех от дипломата и високи творчески постижения, бяха удостоени зрелостниците Петър Карагенов, Мариета Панова (специалност цигулка), Георги Бойкин (специалност пиано), Вероника Табакова (специалност пиано), Преслава Петрова (специалност цигулка) и Анастасия Баткова (специалност класическо пеене).

Грамота за отличен успех получиха зрелостниците Иван Гергов, Иван Юмерски, Дамяна Димитрова и Деница Анастасова.

Advertisements

Коментари са забранени.