Учебници за учениците от 8 до 12 клас за учебната 2012-2013 година


ПРЕДМЕТ

КЛАС

ИЗДАТЕЛСТВО

АВТОРИ

Литература

VІІІ

„Просвета”

И.Пелева, Алб.Хранова

ІХ

„Просвета” – ЗП

В.Герджикова, А.Ангушева

Х

„Анубис” – ЗП

К.Протохристова, Н.Аретов

ХІ

„Анубис”

В.Стефанов, А.Панов

Х

„Анубис”

В.Стефанов, А.Панов

Български език

VІІІ

„Просвета”

М.Васева, В.Михайлова

ІХ

„Булвест 2000”

К.Димчев, И.Комарска

Х

„Д-р Иван Богоров”

М.Васева и колектив

ХІ

„Анубис”

Т.Бояджиев, И.Христова

ХІІ

„Просвета”

Т.Ангелова, П.Костадинова

Английски език

VІІІ

„Експрес Пъблишинг”

Поредица „Ъпстрийм” (нива от А1 до В2)

ІХ

„Експрес Пъблишинг”

Поредица „Ъпстрийм” (нива от А1 до В2)

Х

„Експрес Пъблишинг”

Поредица „Ъпстрийм” (нива от А1 до В2)

ХІ

„Експрес Пъблишинг”

Поредица „Ъпстрийм” (нива от А1 до В2)

ХІІ

„Експрес Пъблишинг”

Поредица „Ъпстрийм” (нива от А1 до В2)

Немски език

ІХ

Schritte International 1

Даниела Нибиш и колектив

Х

Schritte International 1+2

Даниела Нибиш и колектив

ХІ

Schritte International 2+3

Даниела Нибиш и колектив

ХІІ

„Летера” – Deutsch ist in 3

Л.Мавродиева

Математика

VІІІ

„Архимед 2000”

Г.Паскалев, Здр.Паскалев

ІХ

„Архимед 2000” – І равнище

Г.Паскалев, Здр.Паскалев

Х

„Архимед 2000” – І равнище

Г.Паскалев, Здр.Паскалев

ХІ

„Архимед 2000” – І равнище

Г.Паскалев, Здр.Паскалев

Физика

VІІІ

„Булвест 2000”

М.Максимов

ІХ

„Булвест 2000”

М.Максимов

Х

„Булвест 2000”

М.Максимов

Биология и здравно образование

VІІІ

„Анубис”

М.Шишиньова и колектив

ІХ

„Анубис”

М.Шишиньова и колектив

Х

„Просвета”

П.Попов и колектив

Химия и опазване на околната среда

VІІІ

„Просвета” – ЗП

Л.Боянова

ІХ

„Анубис” – ЗП

Г.Близнаков, Л.Боянова

Х

„Анубис” – ЗП

Г.Близнаков, Л.Боянова

История и цивилизация

VІІІ

„Азбуки-Просвета”

П.Павков, А.Николов, М.Босева

ІХ

„Просвета”

Б.Гаврилов и колектив

Х

„Просвета”

Б.Гаврилов и колектив

ХІ

„Просвета”

Б.Гаврилов и колектив

География и икономика

VІІІ

„Просвета”

Н.Димов, Л.Цанкова, Е.Лазаров

ІХ

„Булвест 2000”

Р.Пенин и колектив

Х

„Булвест 2000”

Р.Пенин и колектив

Психология и логика

ІХ

„Педагог 6”

Г.Несторова

Етика и право

Х

„Анубис” – ЗП

И.Колев

Философия

ХІ

„Анубис” – ЗП

И.Колев, Р.Пожарлиев

Свят и личност

ХІІ

„Просвета” – ЗП

М.Грекова

Технологии

VІІІ

„Бит и техника”

Т.Николова

Информационни технологии

VІІІ

„Нова звезда”

И.Иванов

ІХ

„Нова звезда”

И.Иванов

Х

„Нова звезда”

И.Иванов

Информатика

Х

„Просвета”

П.Азълов и колектив

Изобразително изкуство

VІІІ

„Просвета”

Д.Димитров и колектив

ІХ

„Просвета”

Д.Димитров и колектив

Advertisements

Коментари са забранени.