Творчески обмен: НУМТИ „Добрин Петков“ – НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“. Част Първа.


Под формата на открити уроци, преподаватели и ученици от НУМТИ „Добрин Петков“  участ-ваха в  обмен на творчески идеи и професионален опит с колектива на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Проектът със заглавие „Пространство на идеи“ се проведе от 14 до 16 ноември 2012г. на територията на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, като същият предвижда връщане на визитата с провеждането на открити уроци с преподаватели и ученици от Бургас на територията на Пловдивското музикално училище в началото на 2013 година.

Съобразно седмичното разписание и тематичното разпределение на учебния материал по съответната учебна дисциплина, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас като домакин в провеждането на първата част от проекта предостави своята база и училищни класове на педагозите от НУМТИ „Добрин Петков“ Александър Колев в качеството му на преподавател-корепетитор и лектор в мултимедийна презентация, Георги Гаджев като преподавател по клавирен съпровод, Емил Татарски като преподавател по математика и Димитър Желев като преподавател по солфеж и хармония. 

От своя страна педагози от Бургаското музикално училище проведоха уроци с учениците от НУМТИ „Добрин Петков“ Петър Димов – пиано (от класа на Светлана Косева), София Проданова – цигулка (от класа на Евгения Ночева), Алекс Младенова – пиано (от класа на Весела Танева) и Невена Атанасова – флейта (от класа на Ивайло Василев). Според регламента на проекта същите ученици посетиха и учебните часове по общообразователните и музикално-теоретичните предмети в учебния график на бургаските ученици. 

Творческият обмен завърши със съвместен концерт на ученици от двете училища, който се състоя на 16 ноември 2012г. в Музикалното училище в Бургас.

Advertisements

Коментари са забранени.