Награда от математически турнир „Черноризец Храбър“


ХХІ математически турнир „Черноризец Храбър“, Пловдив, 2012:

Зорница Георгиева – ІV място, класен ръководител Зорница Венкова

Advertisements

Коментари са забранени.