Награда от Турнир по математика „Димо Малешков“


Турнир по математика „Димо Малешков“, Пловдив, 17 ноември 2012:

Зорница Георгиева – ІІ място, класен ръководител Зорница Венкова

Advertisements

Коментари са забранени.