Успехи на ученици в Коледно математическо състезание, Пловдив, 2012


На 20-то Коледно математическо състезание, проведено в Основно училище „Драган Манчов“, Пловдив на 8 декември 2012 година участваха над 530 ученици от 49 училища от Пловдив и областта. Резултати на ученици от начален курс в НУМТИ „Добрин Петков“:

Първи „а“ клас, с класен ръководител Елена Янкова:

Ани Панова — Първо място (58 точки)
Петра Тошкова — Трето място (56 точки)
Виктор Костов — Четвърто място (55 точки)
Александър Карамитев — Четвърто място (55 точки)

Първи „б“ клас, с класен ръководител Анна Влаева:

Габриела Влаева — Трето място (56 точки)
Антон Костадинов — Шесто място (54 точки)

Втори клас, с класен ръководител Зорница Венкова:

Зорница Георгиева — Седмо място (43 точки)

Трети клас, с класен ръководител Марияна Неделчева:

Георги Чиколов — Второ място (49 точки)

Advertisements

Коментари са забранени.