Награда от Интернет музикален конкурс, 2013


Интернет музикален конкурс, организиран от Асоциацията на педагозите от музикални институции, Сърбия, март 2013 година:

Първа награда — Александра Тотева – ударни инструменти,

от класа на Пенчо Пенчев

Advertisements

Коментари са забранени.