Високи постижения на Европейско математическо състезание „Кенгуру“, март 2013 г.


Европейско математическо състезание “КЕНГУРУ”, организирано от Образцова математическа гимназия
„Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 23 март 2013 година
Втори клас 
1. Зорница Миланова Георгиева — II-ро място (90 точки )
2. Йоана Иванова Янкова — V-то място (75 точки),
класен ръководител Зорница Венкова
Трети клас
Георги Бориславов Чиколов — I-во място (105 точки),
класен ръководител Марияна Неделчева
Четвърти клас
Благовест Миланов Георгиев — II-ро място (115 точки),
класен ръководител Златка Петкова
Advertisements

Коментари са забранени.