Daily Archives: 07.05.2013

Успех на литературен конкурс „Черноризец Храбър“, 2013г.


Литературен конкурс „Черноризец Храбър“, под патронажа на кмета на Пловдив Иван Тотев, кмета на район „Тракия“ Константин Димитров и със съдействието на началника на РИО Пловдив Иванка Киркова, Пловдив, април 2013г.

Трето място (Първа възрастова група) — Калоян Василев (II клас), класен ръководител Зорница Венкова

Реклами

Успехи на ученици от начален курс от Национално математическо състезание – април 2013г.


XX Национално Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“, София, Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив и Общинския детски комплекс – Пловдив, април 2013 година

Първо място — Георги Чиколов (III клас), класен ръководител Марияна Неделчева

Трето място — Петра Тошкова (I „а“ клас), класен ръководител Елена Янкова

Седмо място — Александър Карамитев (I „а“ клас), класен ръководител Елена Янкова