Успехи на ученици от начален курс от Национално математическо състезание – април 2013г.


XX Национално Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“, София, Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив и Общинския детски комплекс – Пловдив, април 2013 година

Първо място — Георги Чиколов (III клас), класен ръководител Марияна Неделчева

Трето място — Петра Тошкова (I „а“ клас), класен ръководител Елена Янкова

Седмо място — Александър Карамитев (I „а“ клас), класен ръководител Елена Янкова

Реклами

Коментарите са изключени.