Успех на литературен конкурс „Черноризец Храбър“, 2013г.


Литературен конкурс „Черноризец Храбър“, под патронажа на кмета на Пловдив Иван Тотев, кмета на район „Тракия“ Константин Димитров и със съдействието на началника на РИО Пловдив Иванка Киркова, Пловдив, април 2013г.

Трето място (Първа възрастова група) — Калоян Василев (II клас), класен ръководител Зорница Венкова

Реклами

Коментарите са изключени.