Daily Archives: 11.05.2013

Награда от Международен музикален конкурс, Ниш, 2013г.


VI Международен конкурс, Ниш, Сърбия, 17 – 24 април 2013г.

Първа награда — Йоана Янкова, от класа по цигулка на Валентина Тенчева

Реклами