Daily Archives: 16.05.2013

Награда от Международен клавирен конкурс Rotary Club Palma Ramon Llull, 2013


XX Международен клавирен конкурс Rotary Club Palma Ramon Llull, Палма де Майорка, Испания, 16 – 19 април 2013г. 

Първа награда (Категория Б — до 16-годишна възраст) — Алекс Младенова, от класа по пиано на Весела Танева

Реклами