Daily Archives: 19.05.2013

Награди от Международен конкурс FLAME, Париж, 2013г.


24-ти Международен конкурс FLAME „Млади пианисти“, Париж, 29 април – 8 май 2013 година

Ученици от класа по пиано на Светлана Косева:

Първа награда (Категория А, Група 2) — Тифани-Сидни Микова

Първа награда (Категория А, Група 1) — Зак-Марсел Миков

Реклами

Награди от Международен конкурс за пиано „Скрябин“, Париж, 2013г.


XIII Международен конкурс за пиано, организиран от Руската консерватория „Александър Скрябин“, Париж, април 2013 година 

Учениците от класа по пиано на Светлана Косева:

Първа награда (Категория Е) — Петър Димов

Първа награда (Категория А) — Зак-Марсел Миков

Втора награда (Категория С) — Тифани-Сидни Микова

Награди от Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика, Бургас, 2013г.


Десети Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „Magic“, организиран от Министерство на културата, Община Бургас и Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас, 26 – 28 април 2013 година

Първа награда (Категория Б – до 19 години; Група – Медни духови инструменти) — Теодор Димитров, от класа по валдхорна на Снежана Георгиева

Първа награда (Категория Б; Група – Медни духови инструменти) и едногодишна стипендия на Министерството на културата — Владимир Хаджиев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Втора награда (Категория Б; Група – Медни духови инструменти) — Константин Табаков, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Трета награда (Категория А – до 15 години; Група – Духови инструменти) — Христо Попов, от класа по кларинет на Димитър Боянов

Трета награда (Категория А; Група – Ударни инструменти) — Вяра Илиева, от класа по ударни инструменти на Росица Начкова

Поощрение (Категория А; Група – Нисък щрайх) — Калина Иванова, от класа по виола на Стойка Станева

Поощрение (Категория А; Група – Нисък щрайх) — Георги Апостолов, от класа по виола на Стойка Станева

Поощрение (Категория В; Група – Медни духови инструменти) – Виктор Методиев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев