Награди от Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика, Бургас, 2013г.


Десети Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „Magic“, организиран от Министерство на културата, Община Бургас и Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас, 26 – 28 април 2013 година

Първа награда (Категория Б – до 19 години; Група – Медни духови инструменти) — Теодор Димитров, от класа по валдхорна на Снежана Георгиева

Първа награда (Категория Б; Група – Медни духови инструменти) и едногодишна стипендия на Министерството на културата — Владимир Хаджиев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Втора награда (Категория Б; Група – Медни духови инструменти) — Константин Табаков, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Трета награда (Категория А – до 15 години; Група – Духови инструменти) — Христо Попов, от класа по кларинет на Димитър Боянов

Трета награда (Категория А; Група – Ударни инструменти) — Вяра Илиева, от класа по ударни инструменти на Росица Начкова

Поощрение (Категория А; Група – Нисък щрайх) — Калина Иванова, от класа по виола на Стойка Станева

Поощрение (Категория А; Група – Нисък щрайх) — Георги Апостолов, от класа по виола на Стойка Станева

Поощрение (Категория В; Група – Медни духови инструменти) – Виктор Методиев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Advertisements

Коментари са забранени.