Daily Archives: 26.05.2013

Награди от „Танцуващи клавиши“, Нови Пазар, 2013г.


Дванадесети Национален конкурс за акордеонисти с международно участие „Танцуващи клавиши“, организиран от Министерство на културата, Община Нови пазар, Народно читалище „Христо Ботев – 1872 г.“, Нови пазар, 9 – 11 май 2013 година

Ученици от класа по акордеон на Здравка Андреева:

Втора награда (Камерни състави, II група) — Здравка Иванова и Лъчезар Урушев

Трета награда (V група) — Здравка Иванова

Реклами