Награда от конкурс „Музика и знание“, София, 2013г.


Конкурс  “Музика и знание”, организиран от Нов български университет, Департамент Музика, София, април 2013 година

Втора награда (Модул I „Теория на музикалните елементи“ – Първа възрастова група) — Мария-Десислава Стойчева, от класа по солфеж на Екатерина Георгиева

Advertisements

Коментари са забранени.