ІІІ Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2013


На 31 май 2013 година в НУМТИ „Добрин Петков“ се проведе третото издание на Училищния конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян„.

В конкурса взеха участие ученици от 6 до 11 клас, които се състезаваха в четири възрастови групи и бяха оценявани от жури, в чийто състав бяха преподавателите по задължително пиано в училището: председател Ани Кеседжян и членове – Валентина Пенчева, Антония Мирчева, Диана Славова и Илияна Николова.

НАГРАДИ:

Първа А възрастова групаПърва награда – Мойсей Велев (от класа по задължително пиано на Диана Славова)

Първа Б възрастова група: Първа награда – Ивелина Петрова (от класа на Ани Кеседжян), Николета Димитрова (от класа на Валентина Пенчева); Втора награда – Ангелина Димитрова (от класа на Валентина Пенчева)

Втора възрастова група: Първа награда – Кристина Юмерска (от класа на Валентина Пенчева), Михаела Влаева (от класа на Ани Кеседжян), Неда Ковачева (от класа на Антония Мирчева); Втора награда – Йордан Василев (от класа на Валентина Пенчева)

Трета възрастова група: Първа награда – Здравка Иванова (от класа на Ани Кеседжян); Втора награда – София Колева (от класа на Антония Мирчева), Константинос Киримис (от класа на Диана Славова), Ясен Багалев (от класа на Диана Славова)

Четвърта А възрастова група: Извънредна награда – Джорджия Николова (от класа на Антония Мирчева); Първа награда – Вяра Христова (от класа на Диана Славова), Емилия Калфова (от класа на Илияна Николова), Стефани Илиева (от класа на Антония Мирчева); Втора награда – Теодор Димитров (от класа на Антония Мирчева); Трета награда – Неделина Желева (от класа на Илияна Николова)

Чатвърта Б възрастова група: Втора награда – Веселин Ничев (от класа на Ани Кеседжян)

Конкурсът завърши с тържествено връчване на наградите (грамоти и предметни) и заключителен концерт на наградените ученици.

Advertisements

Коментари са забранени.