Почетно отличие на преподавател от Министерство на образованието


Преподавателят корепетитор Ирен Капеловска бе удостоена от Министерството на образованието, младежта и науката с Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета, София, май 2013 година.

Advertisements

Коментари са забранени.