Държавни зрелостни изпити – Випуск 2013


Среден успех от дипломите за завършено средно образование на Випуск 2013 година на НУМТИ „Добрин Петков“:

МНОГО ДОБЪР 4.99

Среден успех от Държавните зрелостни изпити:

  • Добър 4.40

Среден успех от І ДЗИ (Български език и литература): Добър 4.48

Среден успех от ІІ ДЗИ: Добър 4.33

Среден успех от ІІ ДЗИ по предмети:

  • Биология и здравно образование (18 зрелостници): Добър 4.18
  • Английски език (16 зрелостници): Добър 4.44
  • Философски цикъл (4 зрелостници): Много добър 4.80
  • География и икономика (1 зрелостник): Среден 3.36
Advertisements

Коментари са забранени.