Свидетелства за професионална квалификация – Випуск 2013


Резултати от ІІІ Държавен зрелостен изпит по практика и теория на професията за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация на 32 зрелостници (≈ 82.05%) от Випуск 2013 година: 

Среден общ успех: Отличен 5,68 

Среден успех от изпита по практика на професията: Отличен 5,78

Среден успех от изпита по теория на професията: Отличен 5,58

Advertisements

Коментари са забранени.