Национално външно оценяване на 7 клас – 2013 година


Среден брой точки на всички изпитани ученици — 21.92 ≈ Среден успех — Много добър 4.75

Среден брой точки по предмети:

Български език и литература — 55.53 ≈ Среден успех — Много добър 4.95

Математика — 40.71 ≈ Среден успех — Добър 4.13

Чужд език — 25.82 ≈ Среден успех — Много добър 5.12

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ — 11.35 ≈ Среден успех — Много добър 4.84

КОО „Природни науки и екология“ — 10.20 ≈ Среден успех — Много добър 4.72

Advertisements

Коментари са забранени.