Национално външно оценяване на 4 клас – 2013 година


Среден брой точки на всички изпитани ученици — 18.31 ≈ Среден успех — Отличен 5.80.

Среден брой точки по предмети:

Български език и литература — 17.79 ≈ Среден успех — Отличен 5.70

Математика — 16.50 ≈ Среден успех — Много добър 5.38

Човекът и обществото — 19.45 ≈ Среден успех — Отличен 6

Човекът и природата — 19.30 ≈ Среден успех — Отличен 6

Advertisements

Коментари са забранени.