Преподаватели участваха в семинар на сдружение „Акомпанятори“ към СБМТД


Преподаватели корепетитори от НУМТИ „Добрин Петков“ участваха в семинар, организиран от сдружение „Акомпанятори“ към СБМТД, който се проведе на 16 ноември 2013г. в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София. Като активни участници в семинара взеха участие Ирен Капеловска с доклад на тема “Клавирното извлечение като музикален превод и ролята на акомпанятора в него” и Злателина Коларова с доклад на тема ”Интерпретационни проблеми пред пианиста-акомпанятор в клавирното извлечение на Концерт за цигулка и оркестър № 1 от Петър Христосков. Образно-тематична и структурна специфика”. На семинара присъстваха и корепетиторите Йорданка Иванова и Владимир Стефанов.

Участниците в семинара бяха отличени с грамоти от СБМТД.

Advertisements

Коментари са забранени.