Награди на второкласници от състезание по български език – 2013


Състезание по български език „Св. Иван Рилски“, под патронажа на Института за български език при БАН и партньорството на СОУ „Черноризец Храбър” – Пловдив, Пловдив, 30 ноември 2013 година

Второ място — Виктор Костов 

Трето място — Петра Тошкова,

ученици от IIа клас, класен ръководител – Елена Янкова

Коментари са забранени.