Отличия за преподаватели от „Орфеева дарба“, 2014


X Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство с международно участие „Орфеева дарба“, София, март 2014 година

Почетни дипломи за преподаватели „За високи творчески постижения с участници-лауреати“ 

Анелия Сталева

Ивайло Василев

Антоанета Ковачева

Павел Генов

Лилия Ковачева-Топорчева

Advertisements

Коментари са забранени.