Награда от математически турнир „Румен Грозданов“, март 2014


Турнир по математика „Румен Грозданов“, организиран от Образцовата математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Съюза на математиците в България – Секция Пловдив и ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 15 март 2014 година

Трето място — Зорница Георгиева (III клас),

класен ръководител Зорница Венкова, отличена с грамота от турнира

Advertisements

Коментари са забранени.