Награди от Международен конкурс за млади пианисти – Ниш, 2014


ХІІІ Международен конкурс за млади пианисти, Ниш, Сърбия, 27 – 31 март 2014 година

Георги Чиколов — І-во място (100 точки), Първа възрастова група

преподавател Светлана Косева

Александрина Попова — I-во място (94,20 точки), Трета възрастова група

преподавател Снежана Спилкова-Гърнева

Мария-Десислава Стойчева — II-ро място (89 точки), Пета възрастова група

преподавател Елена Велчева

Лиа Зънзова — ІІ-ро място (84,60 точки), Четвърта възрастова група

Ивана Куманова — ІІІ-то място (79,40 точки), Трета възрастова група

преподавател Антоанета Генова

Advertisements

Коментари са забранени.