Награда от Международен конкурс „Фредерик Шопен“, Румъния, 2014


Втори международен клавирен конкурс „Фредерик Шопен“, организиран от асоциация „Клавирна школа Драгош Лунгу“, Общински градски съвет на Бакъу и Училищния инспекторат на окръг Бакъу, Бакъу, Румъния, 29 май – 1 юни 2014 година

Трета награда (Категория I/1999) — Александрина Попова,

от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Advertisements

Коментари са забранени.