Daily Archives: 02.04.2015

Награда от „Орфеево изворче“ – Стара Загора, 2015


XV юбилеен Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, с подкрепата на Община Стара Загора, 20 – 22 март 2015 година, Стара Загора 

Втора награда (III възрастова група, I категория) — Кристина Ангелова, от класа по народно пеене на Деница Василева