Награди на преподаватели от Национален конкурс за ученици акомпанятори – Плевен, 2015


ХІ Национален конкурс за ученици-акомпанятори, 27 – 29 март 2015 година, Плевен

Награда за високи педагогически постижения — Георги Гаджев (преподавател по клавирен съпровод) 

Награда за подготовка на участник в конкурса — Павел Генов (преподавател по цигулка) 

Награда за подготовка на участник в конкурса — Кирил Пенчев (преподавател по кларинет)

Advertisements

Коментари са забранени.