Daily Archives: 21.04.2015

Награда от математическо състезание за деца в предучилищна възраст, 2015


Първо Великденско математическо състезание за деца в предучилищна възраст, организирано от Детска академия на науките, изкуството и спорта, 28 март 2015 година, София 

Златен медал и купа (Втора възрастова група – 6 год.); резултат 41 от макс. 41 точки — Йоан Ташков, 

класен ръководител Милена Рангова